Frequently Asked Questions

Quản Lý Các Tên Miền

Trong trình quản lý miền, bạn có thể quản lý, chuyển tiếp, hoặc che dấu các tên miền và miền con của bạn. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin liên hệ tên miền, gia hạn hoặc khôi phục tên miền của bạn, và quản lý, Tài khoản nhân viên, Thiết lập trước hồ sơ, DNSSEC, và hơn thế nữa.

More Quản Lý Các Tên Miền FAQ and Articles

Quản Lý Các Tên Miền Articles

Để Chuyển Tiếp Hoặc Tạo Mặt Nạ Tên Miền Thủ Công

Chuyển tiếp tên miền sẽ cho phép bạn tự động chuyển hướng...

Ánh Xạ Tên Miền Của Bạn Tới Làm Việc Với Blogger

Nếu bạn có 6 miền hoặc ít hơn và bạn muốn tự động kết nối...

Quản Lý Tên Miền Phụ Của Tên Miền

Trong Trình quản lý DNS, bạn có thể sử dụng Trình biên tập tập...

Tôi có thể gia hạn tên miền của mình sau khi tên này hết hạn không?

Có, trong nhiều trường hợp. Việc này phụ thuộc vào phần mở...

Gia Hạn Tên Miền

Trong Trình quản lý miền, bạn có thể thiết lập tên miền của...