Frequently Asked Questions

Mengurus Nama-Nama Domain

Di dalam Pengurus Domain, anda boleh urus, kemuka, atau tutup nama-nama domain dan subdomain anda. Anda juga boleh mengemaskini maklumat hubungan nama domain anda, memperbaharui atau mendapatkan semula nama domain anda, dan mengurus, AccountExecs, Preset Profiles, DNSSEC, dan banyak lagi.

More Mengurus Nama-Nama Domain FAQ and Articles

Mengurus Nama-Nama Domain Articles

Mengajukan Atau Menopeng Nama Domain Anda Secara Manual

Pemajuan nama domain membolehkan anda menghala nama pelawat domain anda ke laman...

Pengurusan Subdomain pada Nama Domain.

Pada Pengurus DNS, anda boleh guna Zon Fail Suntingan untuk menambah, menyunting,...

Memetakan Nama Domain Anda Agar Berfungsi Dengan Blogger

Jika anda mempunyai 6 domain atau kurang dan anda ingin untuk menyambung nama...

Memperbaharui Nama Domain Anda

Dalam Pengurus Domain, anda boleh menetapkan nama domain anda untuk diperbaharui...

Bolehkah saya memperbaharui nama domain saya selepas ia tamat tempoh?

Dalam kebanyakan kes, ya. Ia bergantung kepada sambungan nama domain anda dan...