Frequently Asked Questions

Pemindahan Dan Perubahan Akaun

Pemindahan nama domain mengalihkan nama domain daripada satu pendaftar kepada pendaftar yang lain. Perubahan akaun memindahkan nama domain daripada satu akaun ke akaun lain pada pendaftar yang sama.

More Pemindahan Dan Perubahan Akaun FAQ and Articles

Pemindahan Dan Perubahan Akaun Articles

Memindah Nama Domain Ke Pendaftar Lain

Proses untuk memindah nama domain dari akaun anda bersama kami ke pendaftar lain...

Memindahkan Nama Domain Kepada Kami

Anda boleh menggunakan arahan-arahan ini untuk memindahkan nama domain daripada...

Menerima Nama Domain Ke Dalam Akaun Anda

Perubahan akaun berlaku semasa pemilik akaun memindah nama domain dari satu akaun...

Mendapatkan Kod Pengesahan Untuk Memindah Nama Domain Anda

NOTA: Kami telah menyadayakan pendaftaran dan pemindahan baru .tc dan .vg...

Bersedia Memindahkan Nama Domain Anda Kepada Kami

Sebelum anda boleh membenarkan pemindahan nama domain dari lain pendaftar kepada...

Bagaimanakah saya boleh mendapat kod pengesahan untuk memindahkan nama domain saya kepada anda?

Jika anda memindahkan nama domain kepada kami, anda mungkin memerlukan kod...

Soalan Lazim Pemindahan Nama Domain

Apa perbezaan di antara Penukaran dan Pemindahan Akaun? Penukaran akaun...

Memindahkan Nama Domain Keluar Daripada Akaun Anda              

Jika anda ingin memindahkan nama domain daripada satu akaun yang bersama kami...