Frequently Asked Questions

Transferler Ve Hesap Değişiklikleri

Alan adı aktarması, alan adının bir alan adı kayıt kuruluşundan diğerine taşınması sürecidir. Hesap değişikliği, alan adının bir hesaptan başka bir alan adı kayıt kuruluşuna ait hesaba taşınması sürecidir.

More Transferler Ve Hesap Değişiklikleri FAQ and Articles

Transferler Ve Hesap Değişiklikleri Articles

Hesap Değişim/E-Posta Güncelleme Formu Göndermek

Hesabınızla ilişkilendirilen e-posta adresine erişemiyor ve müşteri destek...

Alan Adı Transferi SSS

Hesap Değişiklikleri ve Transferler arasındaki fark nedir? Alan adı...

Alan Adlarınızın Kilitlenmesi Veya Kilidinin Kaldırılması

Alan adlarınızı koruma altında tutmak için alan adlarınızı kayıt...

Alan Adınızı Transfer Etmek Için Yetki Kodu Alma

NOT: Bize yapılan yeni .tc ve .vg kayıtları ve transferlerini bir dahaki...

Alan Adının Hesabınıza Kabul Edilmesi

Hesap sahibi, bir alan adını bizimle olan bir hesaptan (başlatan hesap) başka...

Alan Adlarını Bize Transfer Etmek Için Hazırlanma

Başka bir alan adı kayıt kuruluşundan bize alan adı transferi için yetki...

Alan Adlarının IX-ONE DOMAIN HOST'e Transfer Edilmesi

Bir alan adını geçerli alan adı kayıt kuruluşunuzdan bize transfer etmek...

Alan Adlarının Başka Alan Adı Kayıt Kuruluşuna Transfer Edilmesi

Bizimle olan hesabınızdan alan adlarını transfer etme işlemi, kısmen yeni...

Bir Alan Adının Hesabınızdan Taşınması              

If you want to move a domain name from one account with us to another, you are in...