Frequently Asked Questions

Mga Paglipat at Pagbabago Sa Account

Inililipat ng paglipat ng domain ang isang domain name mula sa isang registrar papunta sa isa pa. Inililipat ng pagbabago ng account ang isang domain name mula sa isang account papunta sa isa pa sa parehong registrar.

More Mga Paglipat at Pagbabago Sa Account FAQ and Articles

Mga Paglipat at Pagbabago Sa Account Articles

Paglipat Ng Mga Domain Name Sa Isa Pang Registrar

Ang proseso ng paglipat ng mga domain name mula sa account mo sa amin papunta sa...

Paglipat Ng Mga Domain Name Sa Amin

Magagamit mo ang mga tagubilin na ito para maglipat ng domain name mula sa...

Pagtanggap Ng Domain Name Papasok Sa Iyong Account

Nagaganap ang pagbabago sa account kapag ang isang may-ari ng account ay maglipat...

Pagkuha Ng Authorization Code Para Ilipat Ang Iyong Domain Name

TANDAAN: Ginawa naming naka-disable ang mga bagong pagrehistro na .tc at .vg at...

Paghahanda Sa Paglipat Ng Mga Domain Name Sa Amin

Bago mo mapahintulutan ang paglipat ng isang domain name mula sa isa pang...

Paano ko maipapalipat sa authorization code ko ang domain name ko sa iyo?

Kung naglilipat ka ng domain name sa amin, maaaring kailanganin mo ng...

FAQ Para Sa Paglipat Ng Pangalan Ng Domain

Ano ang kaibahan sa pagitan ng Mga Pagbabago sa Account at Mga Paglilipat?...

Paglipat Ng Domain Name Mula Sa Iyong Account              

Kung nais mong ilipat ang isang domain name mula sa isang account sa amin papunta...