Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Vietnamese Chinese Taiwan Chinese

Czy mogę odnowić nazwę domeny po jej wygaśnięciu?

Print this Article
Last Updated: February 2, 2015 12:57 PM

W wielu przypadkach tak. Jest to zależne od rozszerzenia nazwy domeny oraz reguł jej rejestru.

Jeśli rejestr rozszerzenia nazwy domeny zezwala, zatrzymujemy wygasłą nazwę domeny na kilka dni, aby umożliwić Ci odnowienie jej. W przypadku wielu rozszerzeń nazw domen (takich jak .com, .net i .org) istnieje okres prolongaty, umożliwiający bezproblemowe odnowienie wygasłej nazwy domeny. Po upływie okresu prolongaty dla tych rozszerzeń musisz pomieść opłatę za odzyskanie oraz koszty zwykłego odnowienia, aby zachować nazwę domeny.

W przypadku niektórych rozszerzeń nazw domen, a zwłaszcza w przypadku rozszerzeń kodu kraju (ccTLD), nie jest oferowany okres prolongaty. Gdy nazwa domeny wygaśnie, musisz zapłacić opłatę za odzyskanie oraz za odnowienie, aby zachować nazwę domeny.

Proces obsługi wygasłych nazw domen

Proces wykonywany przez firmę GoDaddy jako rejestratora w odniesieniu do wygasłych nazw domen jest zależny od rozszerzeń nazw domen oraz ich ustawień odnawiania. Przed wygaśnięciem nazw domen wysyłamy kilka wiadomości e-mail z przypomnieniem o konieczności odnowienia.

Jeśli ustawisz opcję automatycznego odnawiania nazw domen, podejmujemy próbę odnowienia rejestracji w dniu wypadającym po dniu wygaśnięcia. Jeśli nie możemy wykonać rozliczenia, parkujemy wygasłe nazwy domen i ponownie powiadamiamy Cię za pomocą wiadomości e-mail.

Jeśli ustawisz opcję ręcznego odnawiania domen i pozwolisz, aby nazwy domen wygasły, parkujemy wygasłe nazwy domen i powiadamiamy Cię ponownie pocztą e-mail dzień do wygaśnięciu nazw.

W przypadku wygasłych rejestracji nazw domen z rozszerzeniami .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me i .tv, przechowujemy Twoją nazwę domeny przez ok. 42 dni, a następnie ją anulujemy. Odnowienie nazwy domeny w tym okresie wymaga uiszczenia opłat za odzyskanie i odnowienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co się stanie, gdy nazwa domeny wygaśnie? i Odzyskiwanie nazw domen, które wygasły.

Automatyczne odnawianie

Jeśli ustawisz automatyczne odnawianie nazwy domeny, po wygaśnięciu rejestracji nazwy domeny podejmiemy następujące kroki przed jej anulowaniem:

  • Dzień po dacie wygaśnięcia rejestracji nazwy domeny podejmujemy próbę obciążenia Cię opłatą za odnowienie nazwy domeny. Jeśli nie możemy odnowić nazwy domeny (na przykład przypisana do niej karta kredytowa wygasła), powiadamiamy Cię o wygaśnięciu rejestracji nazwy domeny i parkujemy tę nazwę domeny. Możesz ręcznie odnowić nazwę domeny.
  • Piątego i dwunastego dnia po wygaśnięciu wysyłamy Ci dodatkowe powiadomienia. Możesz ręcznie odnowić nazwę domeny.
  • Dziewiętnastego dnia po wygaśnięciu nazwa domeny nadal jest wstrzymana, ale zaczyna podlegać opłacie za odzyskanie. Możesz zadzwonić do działu obsługi klienta, aby odnowić swoją nazwę domeny, co będzie wiązać się z poniesieniem odpowiednich opłat za odzyskanie i odnowienie.
  • Dwudziestego piątego dnia po wygaśnięciu wystawiamy daną nazwę domeny na aukcji, używając branżowej usługi aukcji nazw domen. Możesz ręcznie odnowić swoją nazwę domeny, co będzie wiązać się z poniesieniem odpowiednich opłat za odzyskanie i odnowienie.
  • Czterdziestego drugiego dnia po wygaśnięciu anulujemy nazwę domeny. Usuwamy wszystkie usługi skojarzone z tą nazwą domeny.

Nazwa domeny może być przechowywana w rejestrze do czasu zwolnienia jej do rejestracji ogólnej.

Odnawianie ręczne

Jeśli nie ustawisz automatycznego odnawiania nazw domen, po wygaśnięciu rejestracji nazwy domeny podejmiemy następujące kroki przed jej anulowaniem:

  • Dzień po wygaśnięciu rejestracji nazwy domeny powiadamiamy Cię o wygaśnięciu rejestracji nazwy domeny i parkujemy tę nazwę domeny. Możesz ręcznie odnowić nazwę domeny.
  • Piątego i dwunastego dnia po wygaśnięciu wysyłamy Ci dodatkowe powiadomienia. Możesz ręcznie odnowić nazwę domeny.
  • Dziewiętnastego dnia po wygaśnięciu nazwa domeny nadal jest wstrzymana, ale zaczyna podlegać opłacie za odzyskanie. Możesz ręcznie odnowić swoją nazwę domeny, co będzie wiązać się z poniesieniem odpowiednich opłat za odzyskanie i odnowienie.
  • Dwudziestego piątego dnia po wygaśnięciu wystawiamy daną nazwę domeny na aukcji, używając branżowej usługi aukcji nazw domen. Możesz ręcznie odnowić swoją nazwę domeny, co będzie wiązać się z poniesieniem odpowiednich opłat za odzyskanie i odnowienie.
  • Czterdziestego drugiego dnia po wygaśnięciu anulujemy nazwę domeny. Usuwamy wszystkie usługi skojarzone z tą nazwą domeny.

Nazwa domeny może być przechowywana w rejestrze do czasu zwolnienia jej do rejestracji ogólnej.

Aby uzyskać informacje dotyczące ręcznego odnawiania nazw domen, zobacz Odnawianie nazw domen.