Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Italiano Bokmål Nederlands Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Odzyskiwanie Nazw Domen, Które Wygasły

Print this Article
Last Updated: February 2, 2015 12:46 PM

Można podjąć próbę odzyskania wygasłych nazw domen najwyższego poziomu (TLD) w okresie prolongaty i reaktywacji. Oprócz kosztu odnowienia może być wymagane wniesienie opłaty za odzyskanie nazwy domeny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz What is your process for handling expired domain names?

Aby odzyskać wygasłe nazwy domen

  1. Zaloguj się do swojego Menedżera konta.
  2. Obok Domen kliknij Uruchom.
  3. W menu Domeny wybierz pozycję Domeny wygasłe.
  4. Wybierz nazwy domen, które chcesz odzyskać.
  5. Kliknij polecenie Odzyskaj.
  6. Wybierz okres odnawiania w odniesieniu do nazw domen, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    UWAGA: Okresy odnawiania wielu nazw domen mogą różnić się w zależności od okresów maksymalnych dozwolonych w przypadku każdego rejestru.

  7. (Opcjonalnie) Wybierz opcje rejestracji i opcje witryny, które chcesz zastosować do odnawiania nazw domen.
  8. Ukończ proces zapłaty.