Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Vietnamese Chinese Taiwan Chinese

Ręczne Przekazywanie Lub Maskowanie Nazwy Domeny

Print this Article
Last Updated: May 29, 2015 4:17 PM

Przekazywanie nazwy domeny umożliwia automatyczne kierowanie osób odwiedzających Twoją domenę do innej witryny.

Maskowanie uniemożliwia odwiedzającym dostrzeżenie faktu przekazywania nazwy domeny poprzez zachowanie w pasku adresu przeglądarki internetowej Twojej nazwy domeny.

Spójrzmy na ten przykład, w jaki sposób można skonfigurować przekazywanie.

Przekazywanie domeny dobryprzyklad.COM na dobryprzyklad.NET
Opcja przekazywania Odwiedzający udaje się na stronę Odwiedzający witrynę widzi W pasku adresu widoczne jest
Przekazywanie
wyłączone
dobryprzyklad
.COM
dobryprzyklad
.COM
dobryprzyklad
.COM
Przekazywanie
bez maskowania
dobryprzyklad
.COM
dobryprzyklad
.NET
dobryprzyklad
.NET
Przekazywanie
z maskowaniem
dobryprzyklad
.COM
dobryprzyklad
.NET
dobryprzyklad
.COM

Aby przekazywać lub maskować nazwę domeny, musisz użyć naszych serwerów nazw. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawianie serwerów nazw dla nazw domen.

Aby można było przekazywać nazwę domeny, jej rekord A musi być skierowany na 50.63.202.1.

Jeśli chcesz, by klienci mogli przechodzić na Twoją witrynę z prefiksem www lub bez niego, musisz przekazać nazwę domeny, by używać www.

Przekazywanie lub maskowanie nazwy domeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W obszarze Domeny kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Wybierz nazwy domen, które chcesz przekazywać.

  UWAGA: Nie można przekazywać ani maskować nazw domen .tk, .dk i .ch.

 4. Kliknij przycisk Przekazuj, a następnie wybierz Przekazywanie domen.
 5. Kliknij Dodaj przekazywanie.
 6. Wybierz http:// lub https:// jako opcję Przekazuj do. Więcej informacji znajdziesz w artykule HTTP vs. HTTPS.
 7. Wpisz adres URL, na który ma być przekazywana Twoja nazwa domeny.
 8. Wybierz rodzaj przekierowywania
  • 301 (permanentnie) — przekierowuje do witryny określonej w polu Przekaż do przy użyciu odpowiedzi HTTP „301 Moved Permanently”. Kod odpowiedzi HTTP 301 informuje agentów użytkownika (w tym wyszukiwarki), że lokalizacja została permanentnie przeniesiona.
  • 302 (tymczasowo) — przekierowuje do witryny określone w polu Przekaż do przy użyciu odpowiedzi HTTP „302 Found”. Kod odpowiedzi HTTP 302 informuje agentów użytkownika (w tym wyszukiwarki), że lokalizacja została tymczasowo przeniesiona.
 9. Wybierz Ustawienia przekazywania
  • Tylko przekazuj — przekazuje domenę bez maskowania.
  • Przekazuj z maskowaniem — ukrywa adres URL przekazywanej nazwy domeny, czyniąc go niewidocznym w pasku adresu przeglądarki i umożliwia wpisanie tagów meta dla przeszukiwarek w następujących polach:
   • Tytuł — wyświetlany w górnej części okna przeglądarki i w wynikach wyszukiwania.
   • Opis — krótki opis Twojej witryny wyświetlany w wynikach wyszukiwania.
   • Słowo kluczowe — lista oddzielonych przecinkami słów kluczowych, które opisują treść i przeznaczenie witryny.

   Maskowanie jest niezgodne z niektórymi witrynami https://, czyli certyfikatami SSL.

  • Aby automatycznie aktualizować serwery nazw pod kątem wprowadzonych zmian przekazywania, zaznacz opcję Aktualizuj ustawienie DNS pod kątem tej zmiany.
 10. Kliknij Dodaj a następnie Zapisz.

Przekazywanie nazwy domeny bez maskowania

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W obszarze Domeny kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Wybierz nazwy domen, które chcesz przekazywać.
 4. Obok sekcji Przekazywanie kliknij Zarządzaj.
 5. Kliknij Aktualizuj przekazywanie.
 6. Z menu Ustawienia przekazywania wybierz opcję Tylko przekazuj.
 7. Kliknij Edytuj.

UWAGA: Aktywacja przekazywanych nazw domen może zająć od 24 do 48 godzin.

Aby usunąć maskowanie nazwy domeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W obszarze Domeny kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Wybierz nazwy domen, które chcesz zmodyfikować.
 4. Kliknij przycisk Przekazuj, a następnie wybierz Przekazywanie domen.
 5. Kliknij Aktualizuj przekazywanie.
 6. W menu rozwijanym Przekazuj wybierz opcję Tylko przekazuj.
 7. Kliknij Edytuj.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie przekazywanymi poddomenami

W Menedżerze domen możesz dodać poddomeny i przekazywać je na adresy URL. Możesz też edytować i usuwać przekazywane poddomeny.

Poddomeny stanowią rozszerzenia nazwy domeny, które można przekazywać na adresy URL lub kierować na adresy IP i katalogi na koncie hostingu. Na przykład, jeśli Twoja nazwa domeny to dobryprzyklad.com, możesz dodać poddomenę poddomena.dobryprzyklad.com i skierować ją do określonej witryny w podkatalogu konta hostingu.

Dodawanie przekazywanej poddomeny

Dodaj poddomenę, która przekierowuje na inny adres URL, korzystając z tych instrukcji.

Dodawanie przekazywanej poddomeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W obszarze Domeny kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Wybierz nazwę domeny, do której chcesz dodać poddomenę.
 4. Kliknij przycisk Przekazuj, a następnie wybierz Zarządzaj poddomenami.
 5. Kliknij Dodaj przekazywanie poddomeny.
 6. Wprowadź nazwę poddomeny.

  Uwaga: Wpisana wartość może zawierać kropkę (.), ale nie na pierwszej ani ostatniej pozycji. Wielokropki (...) nie są dozwolone. Cała wartość nie może przekraczać 25 znaków.

 7. Wybierz http:// lub https:// jako opcję Przekazuj do. Więcej informacji znajdziesz w artykule HTTP vs. HTTPS.
 8. Wpisz adres URL, na który ma być przekazywana Twoja nazwa domeny.
 9. Wybierz rodzaj przekierowywania
  • 301 (permanentnie) — przekierowuje do witryny określonej w polu Przekaż do przy użyciu odpowiedzi HTTP „301 Moved Permanently”. Kod odpowiedzi HTTP 301 informuje agentów użytkownika (w tym wyszukiwarki), że lokalizacja została permanentnie przeniesiona.
  • 302 (tymczasowo) — przekierowuje do witryny określone w polu Przekaż do przy użyciu odpowiedzi HTTP „302 Found”. Kod odpowiedzi HTTP 302 informuje agentów użytkownika (w tym wyszukiwarki), że lokalizacja została tymczasowo przeniesiona.
 10. Wybierz Ustawienia przekazywania
  • Tylko przekazuj — przekazuje domenę bez maskowania.
  • Przekazuj z maskowaniem — ukrywa adres URL przekazywanej nazwy domeny, czyniąc go niewidocznym w pasku adresu przeglądarki i umożliwia wpisanie tagów meta dla przeszukiwarek w następujących polach:
   • Tytuł — wyświetlany w górnej części okna przeglądarki i w wynikach wyszukiwania
   • Opis — krótki opis Twojej witryny wyświetlany w wynikach wyszukiwania
   • Słowo kluczowe — lista oddzielonych przecinkami słów kluczowych, które opisują treść i przeznaczenie witryny

   Maskowanie jest niezgodne z niektórymi witrynami https://, czyli certyfikatami SSL.

 11. Kliknij Dodaj a następnie Zapisz.

Edytowanie przekazywanej poddomeny

Edytuj istniejącą poddomenę, która przekierowuje na adres URL, korzystając z tych instrukcji.

Edycja przekazywanej poddomeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W obszarze Domeny kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Kliknij nazwę domeny, którą chcesz edytować.
 4. W sekcji Przekazywanie kliknij Zarządzaj obok poddomeny, którą chcesz edytować.
 5. Dokonaj edycji danych poddomeny, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przekazywanej poddomeny

Usuń istniejącą poddomenę, która przekierowuje na adres URL, korzystając z tych instrukcji.

Usuwanie przekazywanej poddomeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W obszarze Domeny kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Kliknij nazwę domeny, którą chcesz edytować.
 4. W sekcji Przekazywanie obok poddomeny, którą chcesz usunąć kliknij Edytuj.
 5. Kliknij ikonę Usuń, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

UWAGA: Aktywacja przekazywanych nazw poddomen może zająć od 24 do 48 godzin.