Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Italiano Bokmål Nederlands Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Aktualizowanie Informacji Kontaktowych Dla Nazwy Domeny

Print this Article
Last Updated: February 2, 2015 12:52 PM

Pamiętaj, że w przypadku Twojej nazwy domeny dane kontaktowe rejestrującego, administratora, w sprawach technicznych i w sprawach rozliczeniowych (znane również jako dane WHOIS) muszą być zawsze aktualne. Korzystamy z tych danych podczas powiadamiania odpowiedniej osoby kontaktowej o zmianach lub wnioskach dotyczących Twoich nazw domeny.

UWAGA: Informacje związane z transferem domen .au wysyłamy na adres e-mail kontaktu rejestracyjnego, który jest podany w bazie danych Whois.

Można wprowadzić różne informacje kontaktowe dla każdej nazwy domeny, ale można też wprowadzić takie same informacje kontaktowe dla wszystkich nazw domen.

Można razem zaktualizować wszystkie cztery typy kontaktów (rejestracyjny, administracyjny, techniczny i rozliczeniowy), ale można też aktualizować je osobno.

UWAGA: Jeśli nazwa domeny ma atrybut anonimowości, zobacz Updating Contact Information for Domain Names with Privacy, aby uzyskać więcej informacji.

Aby zaktualizować informacje kontaktowe dla nazwy domeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. Obok Domen kliknij Uruchom.
 3. Wybierz nazwy domen, które chcesz zaktualizować.
 4. Z menu Kontakty wybierz polecenie Informacje kontaktowe.
 5. Przejdź na kartę typu kontaktu, który chcesz zmienić, lub wybierz pozycję Używaj dla wszystkich typów kontaktu.
 6. W polach Kontakt, Adres, Telefon i Adres e-mail wprowadź informacje, których chcesz używać, a następnie dwa razy kliknij przycisk OK.

Jeśli zmieniasz informacje w polu Kontakt rejestracyjny, przeczytaj i wybierz dowolną z poniższych umów prawnych:

 • Zaświadczam, że wymieniona powyżej organizacja jest jednostką rejestrującą i jestem osobą upoważnioną do działania w jej imieniu.
 • Zaświadczam, że jestem osobą, której imię i nazwisko widnieje powyżej lub osobą upoważnioną do działania w jej imieniu.
 • Po przeczytaniu poniższego regulaminu akceptuję go i potwierdzam, że mam świadomość, iż w ciągu następnych 60 dni nie będzie można przetransferować tej nazwy domeny:
  • Regulamin ogólny
  • Umowa rejestracji nazwy domeny
  • Umowa zmiany rejestrującego dla nazwy domeny

  OSTRZEŻENIE: Gdy aktualizujesz pole Organizacja dla kontaktu rejestracyjnego lub gdy aktualizujesz pola Imię i Nazwisko dla kontaktu rejestracyjnego, a prawnym rejestrującym nazwy domeny nie jest osoba prawna, dobrowolnie zgadzasz się na 60-dniową blokadę uniemożliwiającą transfer nazwy domeny.

  UWAGA: 60-dniowa blokada nie dotyczy nazw domen .au.