Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Italiano Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Uppdatera Kontaktuppgifterna För Ditt Domännamn

Print this Article
Last Updated: February 2, 2015 12:39 PM

Det är viktigt att alltid hålla kontaktinformationen för domännamnets registrerare samt kontaktinformationen för administration, teknisk och fakturering (kallas även Whois-information) uppdaterad. Vi använder denna information för att meddela den relevanta kontakten om ändringar eller förfrågningar för dina domännamn.

OBS!Vi skickar information som är relaterad till .au-överföringar till registrerarens kontaktpersons e-postadress så som den visas i Whois-databasen.

Kontaktinformationen kan vara olika för alla dina domännamn men du kan också ha samma kontaktinformation för alla.

Du kan uppdatera alla fyra kontakttyperna samtidigt (registrerare, administratör, teknisk och fakturering) eller uppdatera var och en för sig.

OBS!Om ditt domännamn är sekretessbelagt hittar du mer information i Updating Contact Information for Domain Names with Privacy.

Uppdatera kontaktuppgifterna för ditt domännamn

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Starta.
 3. Välj domännamnen som du vill uppdatera.
 4. Gå till menyn Contacts (Kontakter) och markera Contact Information (Kontaktinformation).
 5. Gå antingen till fliken för den kontakttyp du vill ändra eller välj Använd för alla kontakttyper.
 6. Skriv in den information om Kontakt, Adress, Telefon och E-post som du vill använda och klicka sedan på OK två gånger.

Om du ändrar uppgifterna för registrerarens kontaktperson ska du läsa och välja något av följande juridiska meddelanden som visas:

 • Jag intygar att den organisation som visas ovan är registrerare och att jag är auktoriserad att agera å dennas vägnar.
 • Jag intygar att jag är antingen den person som namnges ovan eller auktoriserad att agera å dennes vägnar.
 • Jag har läst och accepterar villkoren nedan och förstår att domännamnet inte kan överföras inom de närmaste 60 dagarna.
  • Allmänna användningsvillkor
  • Avtal för domännamnsregistrering
  • Avtal för domännamnsändring av registrerare

  VARNING: Du samtycker frivilligt till en 60 dagars låsning som förhindrar att du överför domännamnet när du uppdaterar fältet Organisation för registrerarens kontaktperson eller när du uppdaterar fälten Förnamn och Efternamn för registrerarens kontaktperson om en organisation inte är den juridiska registreraren av domänen.

  OBS! 60-dagarslåsningen gäller inte för .au-domännamn.