Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Italiano Bokmål Nederlands Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Blokowanie I Odblokowywanie Nazw Domen

Print this Article
Last Updated: February 2, 2015 12:40 PM

W celu zabezpieczenia nazw domen automatycznie blokujemy je na poziomie rejestru. Zablokowanych nazw domen nie można przenosić do innego rejestratora ani przypisywać do innego konta. Wprowadzenie zmian ustawień nazwy domeny, np. zaktualizowanie serwerów nazw lub informacji kontaktowych, powoduje automatyczne odblokowanie, a następnie ponowne zablokowanie nazwy domeny.

Aby przetransferować nazwę domeny, musisz ją ręcznie odblokować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeniesienie nazw domen do innego rejestratora. Poczekaj do 15 minut na ukończenie wprowadzania zmian.

Aby zablokować lub odblokować aktywną nazwę domeny

  1. Zaloguj się do Menedżera konta.
  2. Obok Domen kliknij Uruchom.
  3. W kolumnie Blokada kliknij pozycję Edytuj.
  4. Kliknij pozycję Włączona lub Wyłączona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Aby odblokować wygasłą nazwę domeny

  1. Zaloguj się do Menedżera konta.
  2. Obok Domen kliknij Uruchom.
  3. Na karcie Domeny w lewym górnym rogu kliknij pozycję Wygasłe domeny.
  4. Wybierz nazwy domen, które chcesz odblokować.
  5. W kolumnie Blokada kliknij pozycję Edytuj.
  6. Kliknij pozycję Włączona lub Wyłączona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa automatycznie blokujemy nazwy domen 30 dni po odblokowaniu.