Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Vietnamese Chinese Taiwan Chinese

Zarządzanie Poddomenami W Nazwie Domeny

Print this Article
Last Updated: February 17, 2015 7:22 AM

W Menedżerze DNS możesz użyć Edytora pliku strefy w celu dodania, edycji lub usunięcia poddomen, które kierują na adresy IP.

Poddomeny stanowią rozszerzenia nazwy domeny, które można przekazywać na adresy URL lub kierować na adresy IP i katalogi na koncie hostingu. Na przykład, jeśli Twoja nazwa domeny to dobryprzyklad.com, możesz dodać poddomenę poddomena.dobryprzyklad.com i skierować ją do określonej witryny w podkatalogu konta hostingu.

You can add up to 100 subdomains per domain name. You can also add multiple levels of subdomains. For example, you can add another.subdomain.coolexample.com. Each subdomain can be up to 25 characters long.

Proces dodawania, edycji lub usuwania poddomeny różni się w zależności od sposobu jej używania. Skorzystaj z poniższych instrukcji dotyczących poddomen nieprzekazywanych, które kierują na adresy IP.

Aby użyć Menedżera domen do przekazywania poddomen na adresy URL, zapoznaj się z artykułem Managing a Domain Name's Forwarded Subdomains.

Zapoznaj się z artykułem Manage your hosting account subdomains wyjaśniającym obsługę poddomen, które prowadzą do katalogów na koncie hostingu.

Adding a Subdomain

Dodaj poddomenę, która kieruje na inny adres IP, korzystając z tych instrukcji.

Dodawanie poddomeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. Obok Domen kliknij Uruchom.
 3. Kliknij nazwę domeny, której chcesz użyć.
 4. Przejdź do karty Plik strefy DNS.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Kliknij Dodaj rekord.
 7. Z listy Rodzaj rekordu wybierz A (host).
 8. Wypełnij następujące pola:
  • Host Name — Enter the subdomain you want to use.

   UWAGA: Poddomena może zawierać kropkę (.), ale nie na pierwszej ani ostatniej pozycji. Wielokropki (...) nie są dozwolone. Nazwa poddomeny nie może przekraczać 25 znaków.

  • Points to IP Address — Enter the IP address you want the subdomain to point to.
  • TTL — Select how long the server should cache the information.
 9. Kliknij OK.
 10. Kliknij Zapisz plik strefy a następnie OK. Nowa poddomena pojawi się w sekcji A (host).

Editing a Subdomain

Skorzystaj z tych instrukcji, aby edytować istniejącą poddomenę, która kieruje na adres IP. Aktualizacja adresu IP, na który kieruje poddomena nie aktualizuje przekazywania poddomeny.

Edycja poddomeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. Obok Domen kliknij Uruchom.
 3. Kliknij nazwę domeny, której chcesz użyć.
 4. Przejdź do karty Plik strefy DNS.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. W sekcji A (host) kliknij poddomenę, którą chcesz edytować.
 7. Wyedytuj dowolne z następujących pól:
  • Host — Enter the subdomain you want to use. Type @ to map the record directly to your domain name, including the www.
  • Points to — Enter the IP address you want the subdomain to point to.
  • TTL — Select how long the server should cache the information.
 8. Kliknij najpierw Zapisz plik strefy, a potem OK.

Deleting a Subdomain

Skorzystaj z tych instrukcji, aby usunąć istniejącą poddomenę, która kieruje na adres IP. Usunięcie poddomeny w Menedżerze DNS nie powoduje usunięcia jej przekazywania.

Usuwanie poddomeny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. Kliknij nazwę domeny, której chcesz użyć.
 3. Przejdź do karty Plik strefy DNS.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. In the A (Host) section, celect the subdomain you want to delete, and then click Delete.
 6. Kliknij najpierw Zapisz plik strefy, a potem OK.

NOTE: DNS can take up to 48 hours to propagate.