การจดทะเบียนชื่อโดเมน

การจดทะเบียนชื่อโดเมน Articles

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันสะกดชื่อโดเมนผิดตอนที่ลงทะเบียน?

ขออภัย…

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .ph

ชื่อโดเมนสำหรับการลงทะเบียน

About .eu Domain Names

The .eu top-level domain name (TLD) is an extension that represents the European…

About .uk Domain Names

The .uk country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

About .br Domain Names

The .br country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนคืออะไร…

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .us

การตรวจยืนยันข้อมูลติดต่อสำหรับการตรวจยืนยัน ICANN

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .sg

นามสกุลของชื่อโดเมน .SG…

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .nl

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .it

การตรวจยืนยันชื่อจริงของโดเมน .CN คืออะไร

เอกสารที่ยอมรับได้ของการตรวจยืนยันชื่อจริง .CN

จะเกิดอะไรขึ้นหากชื่อโดเมนหมดอายุ

เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุลง…

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .tw

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .jp

About .pe Domain Names

The .pe country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

About .co.za Domain Names

Exceptions to Whois information The whois information for .co.za domains lists…

About .at Domain Names

The .at country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

About .pl Domain Names

The .pl country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

About .se Domain Names

The .se country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

About .de Domain Names

The .de country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

About .fr Domain Names

The .fr country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that…

การฝากแปะชื่อโดเมนของคุณ

ฉันจะจดทะเบียนชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วได้เมื่อไร

โดยปกติแล้ว…

การส่งแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชี/อัพเดตอีเมล

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *