Baguhin Ang Mga Nameserver Para Sa Iyong Mga Domain Name

Kinokontrol ng Mga Nameserver kung hanggang saan ang aabutin ng domain name mo kapag ina-access ito ngm ga bisita Kapag nagrehistro ka ng domain name, ise-set namin ito sa mga “naka-park” na nameserver namin, na nagpapakita lang ng pansamantalang pahina. Gayunpaman, mayroon kang domain name para makagawa ng website at maaaring kailanganing baguhin ang mga nameserver mo para ikonekta ito sa domain name mo.

Ang mga nameserver na kakailanganin mo ay batay sa kung saan ito nakarehistro at kung saan naka-host ang website mo. Halimbawa, kung nakarehistro o naka-host sa amin ang domain name mo, Gamitin ang impormasyon na Dito ; kung nakarehistro o naka-host sa ibang kompanya, gamitin ang impormasyon na Sa Ibang Lugar .

Maaaring kang mahirapan sa pagtatakda ng iyong mga nameserver. Tutulungan ka ng mga gabay na ito sa buong proseso, ngunit gusto naming hikayatin kang makipag-ugnayan sa aming technical support team sa (480) 505-8877 kapag makaranas ka ng anumang pagkalito o problema.

Domain? Website? Gamitin ang mga tagubilin na ito…
Dito Dito Magagamit mo ang pamantayang DNS configuration namin na nakabalangkas sa Set nameservers for domains hosted & registered with us.
Dito Sa Ibang Lugar Una, kunin nag iyong mga nameserver mula sa iyong ibang pagho-host at pagkatapos ay itakda ang mga ito gamit ang Set custom nameservers for domains registered with us.
Sa Ibang Lugar Dito Hanapin ang mga nameserver ng site mo gamit ang Nameservers for domains registered elsewhere/hosted with DOMAIN HOST IX-ONE at ibigay ang mga ito sa registrar ng domain name mo.
Sa Ibang Lugar Off-site na DNS Ang Off-Site na DNS ay nagbibigay-kakayahan sa iyo na gamitin ang DNS manager namin kung ang domain name mo ay hindi nakarehistro o hindi naka-host sa amin. Para sa impormasyon sa pag-setup dito, basahin ang Managing Domain Names with Off-site DNS
Dito VPS/Dedicated
dito
Maaari kang gumawa ng iyong sariling mga nameserver sa pamamagitan ng pagrerehistro ng “mga host” para sa iyong domain name gamit ang Creating your own nameserver (registering your own domain hosts). Pagkatapos gawin ang mga host, tingnan ang Set custom nameservers for domains registered with us.

Pagkatapos i-update ang mga nameserver mo, palipasin ang 4 hanggang 8 oras para ma-access ng ibang network ang impormasyon para sa .com at .net na mga domain name, at palipasin ang 24 hanggang 48 oras para sa ibang network na ma-access ang impormasyon para sa lahat ng iba pang domain extension.

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *